Licht op vragen (3)

Nu volgt het derde deel van de introductie.
Het onderwerp van de volgende keer is dementie, aan de hand van een studiemiddag over dit onderwerp aanstaande zondag, op 25 oktober.

Als je kijkt naar jezelf, in de spiegel, of van binnenuit, wat zie je dan? Hoe kijk je naar jezelf, hoe voel je jezelf? Als een lichaam van vlees en bloed? Of als een lichaam behangen met emoties? Of dringt vooral je hoofd zich op met gedachten waarmee jij je vereenzelvigt?

Natuurlijk zijn er nog andere gebieden waarop je jezelf kunt ervaren, b.v. wanneer je muziek maakt of muziek beluistert, als je opgaat in sport of je op de een of andere manier creatief bezig bent. Dan dient zich een laag van beleven aan die iets bij je doet tintelen … , waarin je meer jezelf wordt en waarvan je soms echt kunt genieten.

In zekere zin is mediteren ook zo’n ervaringsgebied: mediteren is — kort door de bocht — een vorm van creatief ontwerpen met je geest. Met behulp van je voorstellingsvermogen richt je je op wie je eigenlijk bent of zou kunnen zijn. Mediteren is grensverleggend zijn …

Toen ik begon aan de leerweg Awakening Your Light Body (nu 17 jaar geleden), kon ik mij niet voorstellen dat zich buiten de grenzen van mijn fysieke lichaam nog iets zou bevinden dat ‘van mij’ is. Die grotere ruimte, die bij mij hoort, noemt de light body leerweg het lichtlichaam. Het is niet zozeer een ‘lichaam’, als wel: de ruimte die iemand energetisch inneemt. Je kunt je bewust worden van die ruimte. De light body leerweg reikt je daarvoor een methode aan die je je eigen maakt met behulp van geleide meditaties.

Dit traject heeft mij antwoorden gegeven op vragen zoals: waar ‘vind’ ik mijn emoties, hoe vind ik mijn essentie? Waar komt mijn basisgevoel vandaan en waarom is dat niet stabiel?

Het grappige is: die antwoorden gelden voor een poosje. Vervolgens dringen zich nieuwe, boeiender vragen op. Vragen die een nieuwe benadering nodig maken. Het zoeken naar een antwoord dat weer bij die vragen past, geeft mij voldoening en een gevoel van vrede als het lukt …

Je kunt meer vinden over Awakening Your Light Body op www.orindaben.com, de (Amerikaanse) website van Duane Packer en Sanaya Roman. Zij ontvingen de leerweg in de jaren ’80 van hun gidsen Daben en Orin. Zoek je informatie in het Nederlands, kijk dan op www.sirion.nu, de website van Pauline Plokhooij.

Introductie (1)

Al geruime tijd speel ik met de gedachte een blog te beginnen en nu is het zover. Ook als je de 70 bent gepasseerd, moet dat mogelijk zijn. Juist dan misschien, omdat je rondom deze leeftijd steeds meer overzicht over je leven begint te krijgen. Dat brengt mij op allerlei gedachten, niet alleen over het verleden, maar juist ook over wat er nu met mij en in de wereld gebeurt en waar dat toe zou kunnen leiden. Die gedachten zijn persoonlijk, zij vertegenwoordigen míjn blik. Over wat zich zoal in mijn blikveld bevindt, wil ik graag schrijven

Een paar gegevens over mijn achtergrond: ik groeide op in Tilburg, bezocht het Stedelijk Gymnasium in Breda, studeerde sociale geografie in Utrecht, volgde een opleiding tot yogadocent, was correspondent in Nederland voor het Amerikaanse ‘International Environment Reporter’ en initieerde het Platform Duurzame Ontwikkeling Breukelen.

Daarbij hebben onderwerpen die de niet zichtbare werkelijkheid betreffen altijd mijn aandacht gehad. Dit betekent dat ik in fases belangstelling heb gehad voor de Advaita Vedanta, voor antroposofie, astrologie, milieubewustzijn en diverse spirituele leerwegen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het traject ‘Awakening Your Light Body’, dat ik al jaren vervolg. Op grond daarvan ben ik bevoegd geleide meditaties te verzorgen.

De laatste tijd breidt mijn interessehorizon zich uit naar vragen rond de dood en naar visies die de verwevenheid van het zichtbaar materiële en het onzichtbaar immateriële verhelderen. Diverse daarvan zijn redelijk onderbouwd en geven ruimte aan vernieuwende perspectieven op onszelf als levende wezens op aarde. Over deze visies wil ik mij uiten, omdat ik het doorgaans lastig vind erover te vertellen, terwijl mijn hoofd en hart er vol van zijn …

Tenslotte wil ik mijn ervaring delen op het gebied van meditatie en van lichaams- en ademhalingsoefeningen. Deze kunnen immers het verouderingsproces afremmen en het welzijn bevorderen. Diverse inzichten in dit veld en onderzoeken op dit gebied zijn de moeite van het beschrijven waard.