34. Innerlijke vrede

In mijn laatste blog schreef ik over het ervaren van eenheidsbewustzijn. Nu stel ik de vraag: wat kan je helpen bij deze zoektocht? Dat is innerlijke vrede: iets dat je niet zomaar in de schoot geworpen krijgt. Je dient er naar te verlangen en er iets voor te willen doen.

Innerlijke vrede heeft te maken met wat je diep van binnen voelt. Het gaat niet over voor de hand liggende emoties die je bezig houden. Het gaat over een daaronder liggende innerlijke zekerheid. Die dringt zich niet op en is er alleen is als jij je erop afstemt en ermee samenvalt. Het is ook niet een standaard ervaring: je innerlijke domein is beweeglijk en zal je steeds weer verrassen.

Omdat innerlijke rust onzichtbaar is en toch ervaarbaar, kun je erover denken in termen van energie, van vibraties . Het zoeken en ervaren van innerlijke rust is een heel subtiel proces. Je mag er rustig tijd aan besteden. Dat loont zich, want je gaat beseffen wat innerlijke vrede is. En jouw kalmte draagt bij aan de zo gewenste vrede op Aarde.

Voor dit blog vond ik inspiratie in het boek van Karen Noë, ‘We Consciousness : 33 Profound Truths for Inner and Outer Peace’ (Wij-bewustzijn : 33 Diepe waarheden voor innerlijke en uiterlijke vrede). Het boek kwam uit in 2018 en is (nog) niet vertaald in het Nederlands. Karen Noë is een ervaren medium, die berichten doorkrijgt van Dr. Wayne W. Dyer. Deze Amerikaanse spirituele coach, en schrijver van een aantal bestsellers, overleed in 2015. Sindsdien werkt Wayne Dyer vanuit gene zijde samen met Karen Noë, om zijn boodschappen over vrede te verspreiden onder de mensen.

Naar mijn inzicht is het heel bijzonder dat iemand die bij leven al zovelen heeft geïnspireerd, na zijn fysieke dood – samen met geestverwanten als Franciscus van Assisi – deze liefde voor optimisme en vrede verder uitdraagt. Daarmee maakt hij mensen vertrouwd met de idee van ‘geestelijke onsterfelijkheid’ (mijn term). “Je bent een altijd levende ziel met een tijdelijk lichaam op aarde, i.p.v. je bent slechts een lichaam, dat ophoudt te bestaan als het sterft.”

Als je bereid bent je open te stellen voor de consequenties van geestelijk onsterfelijkheid – voor Wayne Dyer en Karen Noë een onomstotelijke waarheid – breekt er een fase aan waarin nieuwe vergezichten voor je opdoemen. Want alles in je leven doet er dan toe: de manieren waarop je denkt, voelt en handelt, en waarop je de kwaliteiten van je innerlijk vertolkt.

Foto Wim

Ik hoor sommigen zeggen: ja, in principe geloof of weet ik het wel, maar er zijn zoveel dingen die me tegenhouden: nare ervaringen in het verleden, de stempels die ik krijg opgedrukt, corona omstandigheden, de kansen die ik gemist heb, mijn fysieke kwalen, mijn verantwoordelijkheden, enz. Hoe heeft ‘geestelijk onsterfelijkheid’ op dit moment überhaupt iets met mijn leven te maken?

ALLES. Als je overtuigd bent van – of hoopt op – geestelijke onsterfelijkheid, begin dan deze potentiële waarheid tot je eigendom te maken, door bijvoorbeeld dit te affirmeren: ‘Mijn ziel is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Ik leef verder na mijn dood.’ Geef deze stelling ruimschoots liefdevolle aandacht, en er is een grote kans dat je je innerlijk rustiger gaat voelen.

Je helpt jezelf door een dagelijks moment van inkeer in te lassen: ademoefeningen, energie-oefeningen, yoga, meditatie, e.d. Voel aan wat het beste voor je werkt. Dat is het geval wanneer een oefening je helpt je vibratie te verhogen of te verfijnen. Je gaat vanzelf aanvoelen wanneer dat gebeurt. Want hogere en fijnere vibraties laten je rusten in jezelf en roepen sensaties op van onvoorwaardelijke liefde, vrede en vreugde.

Verwacht echter niet tijdens je oefenroutine een piekervaring te krijgen – het kán wel, het hoéft niet. Het gaat om het gereed maken van je lichaam, je zenuwstelsel en je energiebanen voor het openen van diepere lagen in jezelf. Bijzondere ervaringen kunnen zich daarna aandienen op welk moment dan ook. Zulke ervaringen vallen je toe, je kunt ze zelf niet oproepen. (Ik schreef eerder over de Spirituele piekervaring in blog 17).

Je kunt al tevreden zijn als zich een nieuwe balans aandient, die je doet voelen dat je op de goede weg bent. Alerte openheid voor wat zich afspeelt in je omgeving én in jezelf leidt tot een dynamische balans in jouw persoon en bevordert innerlijke vrede. Geluk gewenst!

Bewustwording van (on)eindigheid (21)

De afgelopen maanden ben ik mij er steeds meer van bewust geworden dat langzamerhand voor mij de zesde fase van het leven’ is begonnen: je voorbereiden op de eigen sterfelijkheid (waarover meer in een volgend blog).
Concrete gebeurtenissen hebben dat proces versterkt. Manlief (bijna 80) kreeg begin juni een zware longontsteking, die hij inmiddels volledig te boven is. Een jaar geleden, 17 oktober 2017, overleed mijn jongste zusje. Mijn andere zusje is al geruime tijd fysiek gehandicapt en verhuisde onlangs naar een verpleeghuis.

Bezig zijn met het einde blijkt een enorme gelaagdheid te hebben: van fysiek en materieel, via mentaal en emotioneel, tot aan het spirituele hoogtepunt van ‘de aarde verlaten’. Er zitten ook praktische kanten aan en intuïtieve componenten.

Sterven is veel meer dan de laatste adem uitblazen. Wat betekent het voor jezelf en je naasten? Hoe vergaat het anderen? Terwijl ik met tal van vragen bezig ben (en natuurlijk ook veel andere dingen aan mijn hoofd heb), blijkt dat er juist deze maand, oktober 2018, een speciaal blad is uitgegeven over dit thema, getiteld DREMPEL : over leven met sterven. Mooie dubbele bodem in die ondertitel …

Het is geen gids à la de Consumentenbond, die al decennia lang de praktische kwesties rond een overlijden in kaart brengt. DREMPEL richt zich juist op al die andere ervaringslagen die bij het sterven horen, met als motto “van angst naar vertrouwen”. Het magazine biedt een schat aan ervaringen, inzichten en vermoedens rondom het fenomeen ‘dood’. Het is prachtig vormgegeven, met een variëteit aan aansprekende foto’s, en zal hopelijk velen inspireren.

DREMPEL
De ontwerper en samensteller van DREMPEL is het Landelijk Expertisecentrum Sterven: een ideële stichting, die in de samenleving meer bewustzijn wil creëren over sterven. Schrijfster Ineke Koedam nam een jaar of wat geleden, samen met drie andere vrouwen, het initiatief tot oprichting van deze stichting. Nu is zij de hoofdredacteur van het ‘bewaarmagazine’.

DREMPEL is een blad om geboeid in te bladeren en te lezen: 100 pagina’s tekst en foto’s, lange en korte bijdragen, interviews en columns, en diverse artikelen van Ineke Koedam zelf. Zij is de  auteur van ‘In het licht van sterven : ervaringen op de grens van leven en dood’. Dit boek verscheen in 2013 en is al twee keer herdrukt.

In DREMPEL vind je een artikel van Ineke Koedam dat teruggrijpt op haar boek. Zij onderscheidt ´transpersoonlijke levenseinde-ervaringen’ en ‘betekenisvolle levenseinde-ervaringen’. Het eerste type ervaringen verwijst naar al die momenten waarop een sterfproces lijkt uit te stijgen boven het alledaagse en als inspirerend wordt ervaren. Het tweede type ervaringen wijst op momenten waar een stervende in het reine komt met zijn/haar geleefde leven en bewust werkt aan een afronding.

Veel indruk maakt in het blad het interview met Johannes Witteveen (97 jaar, oud-minister van financiën), die zijn zoon Willem verloor bij vlucht MH17. Verder is het interview met Astrid Joosten over het overlijdensproces van haar man heel boeiend. Voor al die mensen die een bijdrage leverden heb ik groot respect …

Een absolute aanrader dus, dit DREMPEL magazine. Echter, niet te koop in de boekhandel, maar alleen te bestellen via www.drempelmagazine.nl, voor nog geen 9 euro.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven (www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl) wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, met een 15-tal leden, onder wie Casper van Eijck, Pim van Lommel, Huub Oosterhuis, Annemiek Schrijver, Hans Stolp, Rudi Westendorp en Johannes Witteveen.

Tevens wijs ik op het onlangs uitgekomen boek ‘Aan het sterfbed’, door Korine van Veldhuijsen, waarin ‘naasten vertellen over een overlijden dat hen diep heeft geraakt’. Het voorwoord is van … Ineke Koedam.