29. Corona praktisch

Niet eerder heeft de mensheid de gelegenheid gehad gezamenlijk op te trekken naar een lichter niveau, waar de van spiritualiteit afgeleide kwaliteiten zich kunnen manifesteren. Omdat de COVID-19 pandemie een beroep doet op die kwaliteiten, kan elk mens op aarde een stapje zetten in spirituele richting.

Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat het niet klopt dat wij op zichzelf staande individuen zouden zijn, die hun eigen particuliere leventje kunnen leiden. Er bestaat een onzichtbare samenhang en verbinding tussen mensen, in de eerste plaats door het minuscule virus zelf.

Natuurlijk hoop ik dat mijn lezers gezond zijn en (nog) niet geveld door het coronavirus. Er bestaan goede manieren om je immuunsysteem te ondersteunen, teneinde een virusinfectie aan te kunnen, met als doel een (snelle) genezing.

Kort geleden beschreef Lynne McTaggart (blog 25) in haar blog https://lynnemctaggart.com/beating-the-coronavirus-as-simple-as-a-b-c/ welke middelen kunnen helpen symptomen te minimaliseren van toekomstige virale infecties, inclusief corona . Zij citeerde daarbij artsen van de International Society for Orthomolecular Medicine, die erop aandringen bepaalde supplementen in te nemen, namelijk:
Vitamine C: 3000 mg dagelijks, verdeeld over verschillende doses
Vitamine D3: 2000 IE’s dagelijks (begin met 5000 IE’s gedurende twee weken)
Magnesium: 400 mg dagelijks
Zink: 20 mg dagelijks
Selenium: 100 mcg dagelijks.

Van al deze vitamines en mineralen is bewezen dat zij het immuunsysteem versterken tegen virussen. Onlangs zijn ook in China hoge doses vitamine C ingezet bij de behandeling van corona-patiënten. Zie daarover van Lynne McTaggart: https://lynnemctaggart.com/a-cheap-cure-for-the-coronavirus/.

Foto Wim

Wat kun je nog meer doen? Vlak niet uit wat je teweeg kunt brengen met je gedachtekracht, bij jezelf en bij anderen. Enerzijds kunnen je gedachten je eigen fysieke systeem versterken (blog 28). Anderzijds kun je ’het veld’ te hulp roepen, zowel voor jezelf als voor anderen (blog 27).

Ter vermijding van besmetting, of ter versterking van je immuunsysteem wanneer je besmet bent, zou je als volgt een meditatie kunnen doen.
Ga zitten of liggen – kom tot rust door je te concentreren op je ademhaling – word je bewust van je hele lichaam – neem eerst de plekken waar die ziek zijn of onprettig voelen – neem dan in je aandacht de plekken van je lichaam die gezond zijn of tenminste oké – ga vervolgens met je aandacht naar je hart en maak je een voorstelling van jezelf in blakende gezondheid – neem daar rustig de tijd voor – laat alle details de revue passeren van hoe weldadig je je voelt als je gezond bent – en roep die sensaties op.

Richt je dan weer op je hart. Heb je misschien contact gemaakt met je hogere zelf, dat je gerust stelt en bemoedigt? Of tref je toch nog een kleiner zelf aan dat de eigen angst in de ogen kijkt?

Dat is niet zo verwonderlijk. Doordat mensen bang zijn ziek te worden van een corona-besmetting, is er een collectief veld van angst ontstaan. Angst hangt overal in de lucht en is nog besmettelijker dan het virus zelf.
Zoals je moet werken aan het immuunsysteem van je fysieke lichaam, is het ook noodzakelijk je weerstand te versterken tegen angst, tegen die collectieve angst, in een individueel proces.

Dát is de uitdaging. Bij ieder van ons wordt iets getriggerd dat kan, zal of moet leiden naar een of meer stappen verder in de bewustwording van waar het in het leven wezenlijk om gaat. Kortom: deze uitdaging leidt tot spirituele groei.

Maar wat nu als je écht ziek bent? Dan kan bovenstaande meditatie wel eens lastig zijn om uit te voeren, want kun je nog wel onbevreesd afstand nemen van je situatie?
Het wordt dan zaak je daaraan over te geven en te vertrouwen op de kracht van je lichaam en je ziel – wat de afloop van de ziekte ook zal zijn. Je kunt wel bang zijn, maar je hoeft geen angst te hebben …

Want je zult merken: niet alleen het virus en de angst zijn besmettelijk, ook de liefde op aarde én aan gene zijde is aanstekelijk!

28. Het wonder van de placebo

Dit blog brengt opnieuw een ‘mind-over-matter’ onderwerp. Blog 26 behandelde wat er gebeurt op het subtielste niveau, in het kwantumveld, wanneer jij of een ander zich concentreert op een intentie voor jou, op een wens die zich hopelijk gaat verwerkelijken.

Nu gaat het over de vraag: wat gebeurt er in je brein, waardóór dit effect teweeg wordt gebracht? En welke rol spelen daarbij je bewuste of onbewuste gedachten? Wat is er nodig voor ‘make your mind matter!’ ? Over dit onderwerp kwam ik meer te weten toen ik ‘Jij bent de placebo : Maak je gedachten tot realiteit’ (2017), van de Amerikaan Dr. Joe Dispenza las.

Zijn geschiedenis is opmerkelijk. Zo’n dertig jaar geleden overkwam hem op zijn 23ste een dramatisch verkeersongeluk, met o.a. als gevolg acht beschadigde borstwervels. Volgens artsen zou hij de rest van zijn leven in een rolstoel moeten zitten, tenzij hij instemde met een operatie … . Maar hij voelde voor geen van beide. Joe Dispenza koos voor een derde weg.

‘Áls er een levensprincipe is dat in staat is onze wonderbaarlijke lichamen te scheppen, waarom zou dat principe mij dan niet kunnen genezen?’ Hij nam máánden waarin hij dagelijks, al liggend, zijn geest naar binnen richtte, op zoek naar contact met die intelligentie. Hij visualiseerde hoe zijn gezondheid volledig zou terugkeren …

Na 6 weken voelde Dispenza voor het eerst een bijzondere ‘klik’. Iéts deed hem aanschuiven bij dat hogere principe, waarin hij zijn vertrouwen had gesteld. En tegelijkertijd begonnen de gekwetste wervels zich te herstellen. Eindelijk viel het hem makkelijker zich een toekomst voor te stellen waarin van alles mogelijk zou zijn. In gedachten maakte hij contact met die toekomst – via het kwantumveld.

En ‘een wonder’ geschiedde: na 9,5 week stond hij op en liep hij zonder steun. Na 12 weken voelde hij zich gezond genoeg om zijn chiropractie-praktijk weer op te pakken.
Met ‘dit wonder’ had hij goud in handen. Dispenza dacht er diep over na, schreef diverse boeken, en zette uiteen hoe zo’n genezing überhaupt tot stand kan komen, o.a. in ‘Jij bent de placebo’. Hij zegt: iedereen zou het kunnen, mits … .

Beeld Wim Ridder (100 x 140)

Dát het kan laat hij zien door te vertellen over de vele placebo-onderzoeken die het hoe en waarom van de positieve uitwerking van een placebo hebben aangetoond. En tevens wijst hij op de keerzijde ervan: hoe negatieve verwachtingen een lichaam ziek kunnen maken. Dit wordt het ‘nocebo-effect’ genoemd.

Beide termen werden gemunt in 1960 en zijn ontleend aan het Latijn. (Placebo = ik zal behagen. Nocebo = ik zal schaden.) Rond die tijd ontdekten wetenschappers dat er in mensen iets speciaals aan de hand moet zijn dat sterker is dan de werkzaamheid van een actieve stof in medicijnen. Want wat bleek:

  • In gevallen waar een groep patiënten positief reageerde op een medicijn, deed de controlegroep die de placebo kreeg het bijna net zo goed.
  • Wanneer gelet wordt op de bijwerkingen van een medicijn, bleek de controlegroep die – zonder dat te weten – de  placebo kreeg, toch last te krijgen van die (verwachte) bijwerkingen.
  • Zelfs wanneer aan patiënten met hun medeweten een placebo werd voorgeschreven, bleek de inname daarvan een genezend effect te hebben.

De omschrijving in de Grote Van Dale is dus correct: het placebo-effect berust op de auto-suggestieve invloed die van het innemen als zodanig uitgaat.

Ook Dispenza concludeerde dat het placebo-effect samenhangt met de verwachting die patiënten koppelen aan een medicijn of placebo. De kracht van die verwachting en de bijbehorende emoties leiden tot een waarneembaar effect in het lichaam, waarneembaar voor patiënt én arts.

Waarom zou je dus niet, zoals Dispenza zelf deed, bij jezelf een placebo-effect kunnen oproepen, zonder een pilletje in te nemen? Dat is de kern van zijn boodschap: geloof in de kracht van je verwachting en je verbeelding, en het placebo-effect doet zijn werk! Zo kun je wonderen verrichten: je oude ik loslaten en een nieuw ik creëren, geestelijk én lichamelijk.

Deze ervaring en kennis uit te dragen is het doel van zijn leven geworden. Dispenza geeft workshops waarin hij mensen helpt dat proces in zichzelf aan te gaan. Via uitleg en via meditaties. De meditaties helpen iemand haar verleden los te laten, uit haar ‘comfortzone’ te komen als het ware, en zich vervolgens te richten op datgene dat zij in de toekomst wil bereiken, qua gezondheid of anderszins. Zó deden zich bij talloze mensen wonderen voor!

Hierover meer, een volgende keer.