Invloed op je ‘onbewuste zijn’ (14)

Je gewone, dagelijkse bewustzijn staat voortdurend in verbinding met je onbewuste. Echter, dat merk je niet, want het is een onbewust proces. Toch heeft je onbewuste een enorme impact op jouw welbevinden. In mijn optiek, kun je je onbewuste beschouwen als deels onderbewust en deels bovenbewust.

Ik kwam op deze gedachte toen ik ontdekte dat je de MIR-zinnetjes (zie de twee vorige blogs) eigenlijk niet op één lijn kunt stellen met affirmaties (= bekrachtigende uitspraken; slot laatste blog). Waarom niet?

Laten we zeggen: je dagelijkse bewustzijn – je huis-, tuin- en keukenbewustzijn – bevindt zich te midden van jouw veel grotere ONbewuste. Als je kijkt naar je lichaam en je onderzoekt waaróm het lichaam doet wát het doet, graaf je in je ONDERbewuste zijn. Als je daarentegen vooruit kijkt en onderzoekt wat de potenties zijn van jou als persoon, zoek je contact met je BOVENbewuste zijn.

Er zijn heel wat momenten dat je contact zou willen hebben met het ene (je onderbewuste), dan wel met het andere (je bovenbewuste), en (een van) beide zou willen beïnvloeden.
Op het ene moment wil je heel graag méér op je lichaam kunnen vertrouwen, op het andere moment wil je o zo graag weten wat de toekomst voor jou in petto heeft en hoe jij je potenties waar kunt maken.
Om kort te gaan: het één kun je m.i. bewerkstelligen met de MIR-zinnetjes, het andere met affirmaties … Natuurlijk is er een overgangsgebied, maar voor de overzichtelijkheid laten we dat nu buiten beschouwing.

170308 - kopie
Foto Wim

Doe even je ogen dicht en besef dat jij als menselijk wezen een veel grotere ruimte inneemt dan je fysieke lichaam: dat je uit energieën bestaat die van diverse aard zijn. Als oefening, kun je je vereenzelvigen met de energieën van je onderbewuste of van je bovenbewuste zijn. Misschien voel je een verschil tussen beide?

Je onderbewuste zijn

is de ‘opslag’ van ervaringen in dít leven: alles wat onderdeel van jouw levensbagage is geworden, door hoe je van kinds af hebt geleefd en hoe je de reacties van je omgeving daarop hebt ondergaan.

Die opslag van ervaringen, die voortvloeit uit alles wat je ooit gedacht, gevoeld of gedaan hebt, kun je zien als een verzameling (onbewuste) overtuigingen. Deze overtuigingen beïnvloeden het functioneren van ons hele lichaam, via de hersenen, het zenuwstelsel en de zenuwcellen, tot op celniveau.

Hoe dit gebeurt beschrijft de Amerikaanse bioloog Bruce Lipton in zijn boek ‘De biologie van de overtuiging’ (‘Biology and Belief’). Hij laat zien (p. 138) hoe enorm de impact is van “de onderbewuste geest, een verzamelplaats van stimulus-respons-bandopnamen, die voortkomen uit instincten en aangeleerde ervaringen. De onderbewuste geest is een gewoontedier; hij zal – tot ons verdriet – als antwoord op de signalen van het leven keer op keer dezelfde gedragsmatige reacties vertonen.”

Nu kom ik terug op de MIR-zinnetjes. Die spreek je uit terwijl je (door je huid te strelen) je onderbewuste gerust stelt  en het verzekert dat het met nieuwe opdrachten aan de gang mag gaan. Zo kunnen, via je hersenen, de gewoonte-boodschappen, die het gedrag van je cellen aansturen, zich wijzigen. Je lichaam gaat beter functioneren, wat de bedoeling is van de MIR-praktijk.

Je bovenbewuste zijn

is de energie die je in potentie al bij je droeg toen je werd geboren en die bij je blijft wanneer je dit fysieke leven verlaat. Doel in het leven is (steeds meer) contact te krijgen met je bovenbewuste, je ‘hoger zelf’.

Aan dat hoger zelf valt een heel gebied van overwegingen, belevingen en begrippen te koppelen die uitstijgen boven je persoonlijkheid van alledag. Hoe meer je leeft vanuit je hoger zelf, hoe meer meesterschap je verwerft over je dagelijks leven.

Een van de gereedschappen daarbij is het werken met affirmaties. ‘Affirmatie’ betekent bevestiging, bekrachtiging, en verwoordt een positieve eigenschap of wenselijke situatie. Je spreekt een affirmatie uit in de tegenwoordige tijd, b.v. ‘ik ben een unieke en waardevolle persoon’. Dit wordt dan – als je dit vaak doet en het voor jou een waarheid is – door je persoonlijkheid als nieuwe werkelijkheid ervaren. Door de kracht van die affirmatie kun je b.v. een onterecht minderwaardigheidsgevoel achter je laten.

Licht op vragen (3)

Nu volgt het derde deel van de introductie.
Het onderwerp van de volgende keer is dementie, aan de hand van een studiemiddag over dit onderwerp aanstaande zondag, op 25 oktober.

Als je kijkt naar jezelf, in de spiegel, of van binnenuit, wat zie je dan? Hoe kijk je naar jezelf, hoe voel je jezelf? Als een lichaam van vlees en bloed? Of als een lichaam behangen met emoties? Of dringt vooral je hoofd zich op met gedachten waarmee jij je vereenzelvigt?

Natuurlijk zijn er nog andere gebieden waarop je jezelf kunt ervaren, b.v. wanneer je muziek maakt of muziek beluistert, als je opgaat in sport of je op de een of andere manier creatief bezig bent. Dan dient zich een laag van beleven aan die iets bij je doet tintelen … , waarin je meer jezelf wordt en waarvan je soms echt kunt genieten.

In zekere zin is mediteren ook zo’n ervaringsgebied: mediteren is — kort door de bocht — een vorm van creatief ontwerpen met je geest. Met behulp van je voorstellingsvermogen richt je je op wie je eigenlijk bent of zou kunnen zijn. Mediteren is grensverleggend zijn …

Toen ik begon aan de leerweg Awakening Your Light Body (nu 17 jaar geleden), kon ik mij niet voorstellen dat zich buiten de grenzen van mijn fysieke lichaam nog iets zou bevinden dat ‘van mij’ is. Die grotere ruimte, die bij mij hoort, noemt de light body leerweg het lichtlichaam. Het is niet zozeer een ‘lichaam’, als wel: de ruimte die iemand energetisch inneemt. Je kunt je bewust worden van die ruimte. De light body leerweg reikt je daarvoor een methode aan die je je eigen maakt met behulp van geleide meditaties.

Dit traject heeft mij antwoorden gegeven op vragen zoals: waar ‘vind’ ik mijn emoties, hoe vind ik mijn essentie? Waar komt mijn basisgevoel vandaan en waarom is dat niet stabiel?

Het grappige is: die antwoorden gelden voor een poosje. Vervolgens dringen zich nieuwe, boeiender vragen op. Vragen die een nieuwe benadering nodig maken. Het zoeken naar een antwoord dat weer bij die vragen past, geeft mij voldoening en een gevoel van vrede als het lukt …

Je kunt meer vinden over Awakening Your Light Body op www.orindaben.com, de (Amerikaanse) website van Duane Packer en Sanaya Roman. Zij ontvingen de leerweg in de jaren ’80 van hun gidsen Daben en Orin. Zoek je informatie in het Nederlands, kijk dan op www.sirion.nu, de website van Pauline Plokhooij.