37. Het klimaat en wij

Deze keer wil ik aanhaken bij het thema ‘klimaatverandering’, dat door de internationale conferentie over klimaatverandering in Glasgow, van 31 oktober tot 14 november 2021, nu volop in de belangstelling staat. Echter, niet eerder heb ik zo geworsteld met het bij elkaar brengen van een blogthema en ‘licht’ in al zijn betekenissen. Ja, zul je zeggen, maar het klimaat heeft ook niets te maken met een spiritueel thema. Toch is dat maar hoe je het bekijkt.

De consequentie van de toenemende opwarming van de dampkring zijn zó gigantisch dat elke mens die in luxe leeft zich dat zou moeten aantrekken. Onder andere, om zich te ontfermen over de minder bedeelden, die in veel delen van de wereld nu al getroffen worden door de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Over die feiten en verhalen weid ik nu niet uit, omdat ze ruimschoots aan bod komen in kranten en op televisie.

Toen ik in de jaren ’90 van de vorige eeuw als milieucorrespondent aan het werk was, kreeg ik al een behoorlijk urgent beeld van de klimaatproblematiek en het onheil dat opwarming van de aarde teweeg zou kunnen brengen. Nu, 25 jaar later, zitten we  volop in de gevolgen van die opwarming, die reeds is ingezet.

Toen ik in 1999 stopte met mijn correspondentschap voor de International Environment Reporter, had zich bij mij deze stellige overtuiging postgevat: zonder verinnerlijking van deze problematiek, is het de vraag of we de opwarming van de atmosfeer en andere bedreigingen van het milieu op tijd tot stilstand kunnen brengen.

Nu we ruim 20 jaar verder zijn, is gelukkig bij velen die verinnerlijking en bewustwording zichtbaar geworden. Klimaatverandering wordt gevoeld als een nijpende dreiging en allerwegen – vooral bij bedrijven en individuen – wordt de uitdaging enthousiast opgepakt. Zaak is dat wereldwijde samenwerking van 195 landen hier tijdens de conferentie in Glasgow een boost aan geeft.

Foto Wim

Mijns inziens is het nu tijd om een extra dimensie te geven aan die verinnerlijking.

Voor wie werken we eigenlijk aan het tegenhouden van klimaatverandering? Voor onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen, of ook voor meerdere generaties na ons? Als we nou zelf eens zouden behoren tot die ‘generaties na ons’?

Het moet maar eens gezegd zijn: als we ons zouden realiseren dat we vele achtereenvolgende levens op aarde komen, en we dus in een toekomstig leven geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van de huidige klimaatverandering, zouden dan de prikkels om er daadwerkelijk iets aan te doen niet veel groter zijn?

Het kan voor sommigen moeilijk te verteren wanneer ik zeg dat we als ziel bij herhaling terugkomen op aarde. Want tot nog toe is het voor velen een brug te ver zo te denken.
Als je die gedachte wél kunt toelaten, sta dan eens stil bij de wonderbaarlijke ontwikkelingen die tegenwoordig plaats hebben, ten goede en ten kwade. En wat dat betekent voor jou persoonlijk en vooral voor jou als ziel. Wat hebben die ontwikkelingen jou aan nieuwe inzichten opgeleverd? Wat kun je meenemen naar een volgend leven?

Wanneer je op deze manier een andere ‘laag van zijn’ aanboort bij jezelf, kan een houding van grote bezorgdheid uitmonden in een houding van diepe compassie. Vanuit die compassie kun je meeleven met wat er in Glasgow gebeurt. Bijvoorbeeld door dagelijks een intentie uit te spreken en daar 10 minuten bij stil te staan:

Mijn/onze intentie is dat mensen wereldwijd zich bewust zijn van de noodzaak de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en dat zij bereid zijn daarnaar te handelen, voor hun eigen heil en dat van anderen.

.

36. Adembewustzijn I

Ademen is het eerste wat je doet als je geboren wordt en het laatste dat stopt als je sterft. Ademen is dus wezenlijk om te kunnen leven. En toch hebben we het er nauwelijks over. Ademen gaat zo vanzelf dat we eigenlijk niet waarnemen dat we het doen.

Een mens kan langdurig zonder voedsel, veel korter zonder water, maar nauwelijks zonder zuurstof. Zo zijn we dagelijks bezig met ons eten en drinken, want daar moeten we zélf voor zorgen. We letten echter niet op of we wel voldoende ademen, want het inhaleren en ‘exhaleren‘ van lucht gaat zó vanzelf dat we er niet bij stilstaan. Tenzij … we intensief sporten, een longziekte hebben of last hebben van vervuilde lucht, maar dat zijn andere onderwerpen.

Niettemin is ademen iets buitengewoons. Zo heb ik dat ervaren toen ik in mijn tienerjaren op mijn eentje aan yoga deed. Aangemoedigd door de grondlegger van yoga in Nederland, dokter Rama Polderman, las ik met rode oortjes zijn eerste boek daarover en begon ik ásana’s te oefenen.
Verder gaf hij aanwijzingen voor diverse ademoefeningen, pranayama geheten [‘ayama’=verlengen van ‘prana’=vitale energie]. Prana is waar het om draait bij de (yoga)-ademhaling, prana adem je in en uit. Het is levensenergie: die universele of kosmische energie, waarvoor we ook het Chinese begrip Chi kennen.

Fragment van een gebrandschilderd kerkraam, ontworpen door Marc Mulders in 2016, voor de Grote of Sint-Janskerk in Gouda. Foto Wim Ridder

In mijn jonge yoga-jaren – ik was zo’n 16, 17 jaar oud – heb ik bewust ademen als weldadig leren beleven. Voor het eerst werd ik spiritueel aangeraakt. Dit was mede mogelijk omdat ik daar de tijd en de ruimte voor had. Eerlijkheidshalve vertel ik dat die vaardigheid van het bewuste ademen mij in latere jaren weer is ontglipt.

Maar de zoete herinnering bleef. In de loop van mijn leven heb ik mij verdiept in meerdere ademsystemen. Er verschenen boeiende boeken over de adem, boeken die allemaal wel iéts te bieden hadden. Soms oefende ik ook volgens de aanwijzingen in zo’n boek. Toch ben ik naar die echte (ver)lichtende ademervaringen nog steeds op zoek.

Onlangs besloot ik dit aan te pakken. In die aanpak – die ik graag met jullie deel – onderscheid ik vier fasen van adembewustwording. Ten eerste: gewaar worden wanneer je adem tekortschiet; ten tweede: daar bewust bepaalde oefeningen tegenover stellen; ten derde: bemerken dat je dat soms als een weldaad ervaart; ten vierde: dichterbij je essentie komen. Omdat je je meer bewust wordt van je adem, keer je weer terug naar de eerste fase.

Op deze manier heb ik dit in schema gezet: een cirkel met een horizontale en verticale as. Als je dit goed bekijkt, zie je dat er een wisselwerking plaats heeft tussen fysieke en psychische aspecten van jezelf. In de eerste en derde fase ben je gefocust op het ervaren van je lichaam, in de tweede en vierde fase speelt vooral je psyché een rol.

  1. Wanneer schiet je adem tekort? Teveel afleidingen na elkaar of tegelijkertijd doet een mens de adem inhouden. Dit leidt tot onregelmatig ademen, gespannen spieren in het ademsysteem; met spanning ook in middenrif en buik.
  2. Wanneer je bewust werkt – volgens welke methode dan ook – aan een regelmatige, ontspannen ademhaling, kalmeert je geest, word je minder gehinderd door ‘mind-chat’ en hebben afleidingen minder vat op je.
  3. Dit heeft effect op je hele lichaam, dat in zijn geheel zal reageren op de oefeningen. Een deel van het zenuwstelsel neemt het over en zal de effecten nog versterken: een niet vermoede weldadigheid kan je overspoelen.
  4. Op zulke momenten kun je beter voelen en ervaren wie jij in wezen echt bent. Je komt uit bij datgene in jou dat blijvend is, je essentie. Deze ervaring moedigt je aan door te gaan met de oefeningen, om je essentie weerkerend te kunnen ervaren.

Over de adem valt nog veel meer te vertellen. Dat bewaar ik voor een volgende keer.
Nu alvast wil ik je wijzen op een recent (2020) uitgekomen boek met de titel ‘Het nieuwe ademen’, door James Nestor. Het is spannend geschreven, gaat uitputtend in op talloze aspecten van de ademhaling en geeft een hele serie ademoefeningen als bijlage.

35. (Eng.) The Future is Now

This time it’s about our way of dealing with the future. Let’s stop thinking that a new future is something that will arrive later one, when all things related to Corona have passed. No! I say the future begins now, with all its possibilities!

‘Back to normal’ is no longer an option. Things will definitely be different and new norms will evolve. A big change is at hand, with an uncertain outcome, in an uncertain period of time.

I note this from an astrological point of view. At the moment, planetary positions are still occurring that enhance chaos, polarization and an unyielding atmosphere, while there are also planetary constellations that make people vulnerable, (over)sensitive and dreamy. You may have noticed that life today feels quite different from how it used to feel. This is not only because of the corona crisis, but also because it is ‘in the air’. (See also blogs 31 and 32 in English.)

As I have mentioned in some of my earlier posts, astrologer Heather Ensworth emphasizes that we are living a time of transition and transformation (https://www.youtube.com/watch?v=gqtelqAl_Zs&feature=youtu.be). Several other spiritual teachers are also of the same opinion.
They argue that we are currently exposed to a profound transformation, that leads to a rising in consciousnesses. So, let’s start getting rid of the old. We can only experience and embrace the new when we are able to say goodbye to many things we once took for granted.

Some of these things in the realm of consciousness coincide with the transition into the Aquarian Age. One thing you hear and read very often these days is that it is time to live more from the heart, from love and from trust. While this can be quite a challenge, it is worth taking on. It implies that it is not enough just to apply your intellect — you must also make use of your subtle feelings and intuition in everything you do.

This can also be explained from the perspective from the brain. We have grown used to using our left-brain hemisphere more than our right one. The left half of the brain is the seat of rationality, thinking, speaking and language, while the right half involves intuition, musicality, sensing all kinds of things, etc. The aim is to give the right hemisphere its rightful place and to seek a balance in the functioning of both hemispheres.

Photo by Wim

It is also said that in the inner lives of men and women – and in society –, we need to move from an emphasis on masculine qualities to an emphasis on feminine qualities. Less hardness, more softness. Less aggression, more empathy. Less analysis, more synthesis. Less calculation, more flexibility. Less arrogance, more compassion.

If we do this, we may anticipate much less fear and much more joy among the inhabitants of our planet. However, at the moment there still is so much anxiety, anger and polarization, that it is often difficult to take the step forward to grasp those shifts. Therefore, we would be wiser to first take a step back, in order to observe what is happening in the world, and what is going on in our subconscious.

Inevitably, old issues will rise from our subconscious to the surface. These need to be resolved in order to create space in our soul. Unexpected problems pop up, from unexpected angles. Although it makes us insecure, as said earlier, it is in the air. What does not help is to blame others for matters that may arise from our own unprocessed depths.

We should instead investigate where our unrest comes from. Such causes need to be cleared, to make room for the new things coming to us. Stay aware of your discomforts and uncertainties, get to know them and surrender to a process of clarification.

If you wish to explore the mental and emotional details of this process, you might choose to read the book “From Trauma to Freedom : One Woman’s Journey and a Holistic Guide for Healing,” by Kristina Lea and Heather Ensworth, published March 2020, and presented April 29, 2021. (https://transformingtraumatofreedom.com/)

Every pain point you pierce allows your energy to flow better. Now is the time to take the path of purification, and simultaneously, expand your consciousness. You will enjoy new facets and possibilities in your life and contribute to the general shift ‘from head to heart’!

35. De toekomst is nu

Het gaat dit keer over onze manier van omgaan met de toekomst. Laten we niet meer denken dat we straks pas, als alles van corona voorbij is, een nieuwe toekomst ingaan. Nee, ik stel voor dat de toekomst nu begint, met alle mogelijkheden van dien!

De tijd dat alles weer ‘normaal’ zal zijn, komt niet meer terug. Na het ‘corona-normaal’ komen er andere, hopelijk betere, manieren van leven op onze aarde, die we nu nog niet kennen en die nog lang niet de norm zijn.
Dit merk ik op vanuit een astrologisch gezichtspunt. Momenteel doen zich – nog steeds – planeetstanden voor die chaos, polarisatie en een onverzettelijke sfeer in de hand werken, en daarnaast planeetstanden die mensen kwetsbaar, (over)gevoelig en dromerig doen zijn. Misschien is het je opgevallen dat het leven zó anders aanvoelt dan we gewend waren. Dat komt niet alleen door de corona-crisis, maar ook omdat het ‘in de lucht zit’. (Zie ook de blogs 31 en 32.)

Zoals eerder geschreven, benadrukt astroloog Heather Ensworth dat we in een tijd van overgang – transitie en transformatie – leven (https://www.youtube.com/watch?v=gqtelqAl_Zs&feature=youtu.be). Meerdere spirituele leraren doen dat met haar.
Zij betogen dat we ons in een diepgaande transformatie bevinden die een tijdperk inluidt van toenemend bewustzijn. Daarvoor is het om te beginnen belangrijk al het oude los te laten. We kunnen het nieuwe alleen beleven en omarmen, áls we in staat zijn afscheid te nemen van veel dingen die we doodgewoon of wel prima vonden.

Een aantal van die zaken op bewustzijnsgebied vallen samen met de overgang naar het Aquariustijdperk. Eén ding dat je nu héél vaak hoort en leest is dat het tijd is om meer vanuit het hart te gaan leven, meer vanuit liefde en vertrouwen. Dat is beslist een uitdaging, maar de moeite waard om aan te gaan. Er wordt bedoeld dat je niet meer alleen je verstand laat gelden, maar ook je subtiele gevoel en je intuïtie inzet bij alles wat je doet.

Het wordt ook anders benoemd. Bijvoorbeeld dat we tot nu toe actiever zijn met onze linker hersenhelft dan met onze rechter hersenhelft. Links is de zetel van rationaliteit, het denken, spreken en taal. Bij rechts gaat het om intuïtie, muzikaliteit, het aanvoelen van allerlei zaken, etc. Het streven is de rechter hersenhelft de plek te geven die haar toekomt en te zoeken naar een balans in het functioneren van beide hersenhelften.

Foto Wim

Je kunt ook zeggen dat er, als het goed is, in het innerlijk van mannen en vrouwen én in de maatschappij, een verschuiving plaats gaat vinden van een nadruk op mannelijke eigenschappen naar een nadruk op vrouwelijke eigenschappen. Minder hardheid, meer zachtheid. Minder agressie, meer oog voor de zwakkeren. Minder analyse, meer synthese. Minder berekening, meer flexibiliteit. Minder arrogantie, meer compassie.

Dit alles kan leiden tot veel minder angst en veel meer vreugde bij bewoners van de aarde. Maar er is nu nog zó veel ongerustheid, woede en polarisatie, dat het soms lastig is de stap te zetten naar genoemde verschuivingen. Daarom zou je eerst een stap terug kunnen zetten: alleen maar kijken naar wat zich in de wereld afspeelt en ook naar wat zich in je onderbewustzijn afspeelt.

In deze tijd komen vanuit ons onderbewustzijn oude zaken naar de oppervlakte. Die moeten worden opgelost om ruimte te scheppen in onze ziel. Onverwachte problemen duiken op, uit onverwachte hoeken. Het maakt ons onzeker, maar zoals gezegd: het zit in de lucht. Wat niet helpt is anderen de schuld te geven van zaken die mede voorkomen uit eigen onverwerkte diepten.

Wat mogelijk wél helpt is op zoek te gaan naar de bronnen van onrust in onszelf die moeten worden doorzien en opgeschoond, zodat er ruimte komt voor al het nieuwe dat op ons afkomt. Wees alert op je ongemakken en onzekerheden, leer ze kennen en geef je over aan een proces van opheldering.

Wie dit proces heel mooi beschrijft is Pauline Plokhooij, in haar blog ‘Wat zijn jouw energetische haakjes?’: https://www.sirion.nu/artikelen/wat-zijn-jouw-energetische-haakjes/. Pauline Plokhooij is docent Awakening Your Light Body en leidt mensen op tot ‘lichtwerker’.

Elk pijnpunt dat je doorprikt laat je energie beter stromen. Nu is het de tijd om deze weg van zuivering in te slaan en daarmee je bewustzijn te vergroten. Dan ga je genieten van nieuwe facetten en mogelijkheden in je leven en kun je nu al jouw bijdrage leveren aan de verschuiving van ‘hoofd naar hart’. Enjoy!

34. (Eng.) Inner Peace

In my latest blog I wrote about experiencing unity consciousness. Now I ‘d like to talk about what can help you in this quest. The answer is inner peace. But this is something that doesn’t just fall into your lap. You have to desire it and be willing to do something for it.

Inner peace has to do with what you feel deep inside. It is not about obvious emotions that occupy you. It is about an underlying inner certainty. It does not impose itself and is only there that you tune into it and align with it. Nor is it a standard experience: your inner self is agile and will surprise you again and again.

Because inner peace is invisible yet experiential, you can think about it in terms of energy, of vibration. Seeking and experiencing inner peace is a very subtle process. You may calmly spend time on it. This pays off, because you start to realize what inner peace is all about. And you can be sure that your stillness contributes to the much-desired peace on Earth.

For this blog, I found inspiration in Karen Noë’s book, “We Consciousness : 33 Profound Truths for Inner and Outer Peace” (2018). Karen Noë is an experienced medium who channels messages from Dr. Wayne W. Dyer, the American spiritual coach and author of several bestselling books who passed away in 2015. Since then, he has been working with Noë from Beyond, to continue to spread his messages of peace to humanity.

In my view, it is very special that someone who inspired so many in life, continues after his death – along with kindred spirits like Francis of Assisi – to spread this essential passion for love, optimism, and peace. In doing so, he introduces people to the idea of ‘spiritual immortality’ (my term). “You are an ever-living soul with a temporary body on Earth,” rather than “you are only a body that ceases to exist when it dies.”

If you are willing to open yourself up to the consequences of spiritual immortality – which for Wayne Dyer and Karen Noë  is a truth beyond any doubt – a phase begins in which new horizons will appear before you. To come this far, everything in your life matters right now: the ways in which you think, feel, and act, as well as how you express the qualities of your inner self.

Picture made by Wim

I hear some people say, “yes, in principle I do believe or know, but there are so many things that hold me back – bad experiences from the past, the ‘stamps’ that burden me, Corona issues, the opportunities I have missed, my responsibilities, my physical ailments, etc. How does ‘spiritual immortality’ have anything at all to do with my life at this moment?”

EVERYTHING. If you are convinced of – or hope for – spiritual immortality, begin to own this potential truth, for example by affirming, ‘My soul has always been here and will always be here. I will live on after my body has died.’ Give this statement ample loving attention, and there’s a good chance you’ll begin to feel more at peace internally.

Help yourself by incorporating a daily moment of introspection: breathing exercises, energy exercises, yoga, meditation, etc. Feel what works best for you. This is the case when an exercise helps you raise or refine your vibration. You will naturally begin to sense when that is happening, because higher and finer vibrations allow you to rest within yourself and evoke sensations of unconditional love, peace, and joy.

Do not, however, simply expect peak experience to occur during your practice routine – it can happen, but it does not have to. It is about preparing your body, your nervous system, and your energy pathways for the opening of deeper layers within yourself. Then, special experiences may present themselves at any time. Such experiences just happen to you, you cannot call them up yourself.

You can indeed be happy when a new balance presents itself, a balance proving that you are on the right track. Openness to what is happening around you and within you leads to a dynamic balance in your person and fosters inner peace. Best of luck!

34. Innerlijke vrede

In mijn laatste blog schreef ik over het ervaren van eenheidsbewustzijn. Nu stel ik de vraag: wat kan je helpen bij deze zoektocht? Dat is innerlijke vrede: iets dat je niet zomaar in de schoot geworpen krijgt. Je dient er naar te verlangen en er iets voor te willen doen.

Innerlijke vrede heeft te maken met wat je diep van binnen voelt. Het gaat niet over voor de hand liggende emoties die je bezig houden. Het gaat over een daaronder liggende innerlijke zekerheid. Die dringt zich niet op en is er alleen is als jij je erop afstemt en ermee samenvalt. Het is ook niet een standaard ervaring: je innerlijke domein is beweeglijk en zal je steeds weer verrassen.

Omdat innerlijke rust onzichtbaar is en toch ervaarbaar, kun je erover denken in termen van energie, van vibraties . Het zoeken en ervaren van innerlijke rust is een heel subtiel proces. Je mag er rustig tijd aan besteden. Dat loont zich, want je gaat beseffen wat innerlijke vrede is. En jouw kalmte draagt bij aan de zo gewenste vrede op Aarde.

Voor dit blog vond ik inspiratie in het boek van Karen Noë, ‘We Consciousness : 33 Profound Truths for Inner and Outer Peace’ (Wij-bewustzijn : 33 Diepe waarheden voor innerlijke en uiterlijke vrede). Het boek kwam uit in 2018 en is (nog) niet vertaald in het Nederlands. Karen Noë is een ervaren medium, die berichten doorkrijgt van Dr. Wayne W. Dyer. Deze Amerikaanse spirituele coach, en schrijver van een aantal bestsellers, overleed in 2015. Sindsdien werkt Wayne Dyer vanuit gene zijde samen met Karen Noë, om zijn boodschappen over vrede te verspreiden onder de mensen.

Naar mijn inzicht is het heel bijzonder dat iemand die bij leven al zovelen heeft geïnspireerd, na zijn fysieke dood – samen met geestverwanten als Franciscus van Assisi – deze liefde voor optimisme en vrede verder uitdraagt. Daarmee maakt hij mensen vertrouwd met de idee van ‘geestelijke onsterfelijkheid’ (mijn term). “Je bent een altijd levende ziel met een tijdelijk lichaam op aarde, i.p.v. je bent slechts een lichaam, dat ophoudt te bestaan als het sterft.”

Als je bereid bent je open te stellen voor de consequenties van geestelijk onsterfelijkheid – voor Wayne Dyer en Karen Noë een onomstotelijke waarheid – breekt er een fase aan waarin nieuwe vergezichten voor je opdoemen. Want alles in je leven doet er dan toe: de manieren waarop je denkt, voelt en handelt, en waarop je de kwaliteiten van je innerlijk vertolkt.

Foto Wim

Ik hoor sommigen zeggen: ja, in principe geloof of weet ik het wel, maar er zijn zoveel dingen die me tegenhouden: nare ervaringen in het verleden, de stempels die ik krijg opgedrukt, corona omstandigheden, de kansen die ik gemist heb, mijn fysieke kwalen, mijn verantwoordelijkheden, enz. Hoe heeft ‘geestelijk onsterfelijkheid’ op dit moment überhaupt iets met mijn leven te maken?

ALLES. Als je overtuigd bent van – of hoopt op – geestelijke onsterfelijkheid, begin dan deze potentiële waarheid tot je eigendom te maken, door bijvoorbeeld dit te affirmeren: ‘Mijn ziel is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Ik leef verder na mijn dood.’ Geef deze stelling ruimschoots liefdevolle aandacht, en er is een grote kans dat je je innerlijk rustiger gaat voelen.

Je helpt jezelf door een dagelijks moment van inkeer in te lassen: ademoefeningen, energie-oefeningen, yoga, meditatie, e.d. Voel aan wat het beste voor je werkt. Dat is het geval wanneer een oefening je helpt je vibratie te verhogen of te verfijnen. Je gaat vanzelf aanvoelen wanneer dat gebeurt. Want hogere en fijnere vibraties laten je rusten in jezelf en roepen sensaties op van onvoorwaardelijke liefde, vrede en vreugde.

Verwacht echter niet tijdens je oefenroutine een piekervaring te krijgen – het kán wel, het hoéft niet. Het gaat om het gereed maken van je lichaam, je zenuwstelsel en je energiebanen voor het openen van diepere lagen in jezelf. Bijzondere ervaringen kunnen zich daarna aandienen op welk moment dan ook. Zulke ervaringen vallen je toe, je kunt ze zelf niet oproepen. (Ik schreef eerder over de Spirituele piekervaring in blog 17).

Je kunt al tevreden zijn als zich een nieuwe balans aandient, die je doet voelen dat je op de goede weg bent. Alerte openheid voor wat zich afspeelt in je omgeving én in jezelf leidt tot een dynamische balans in jouw persoon en bevordert innerlijke vrede. Geluk gewenst!

33. (Eng.) Being aware of Oneness

As I wrote in my latest blogs, we are living in dark times, where the trick is to ‘keep your head cool and your heart warm’. Opening yourself to unity consciousness can help. When you succeed, you can stand more firmly on your feet. You won’t be blown away by any threatening breeze.

For me, it is also more difficult now to think clearly, to feel lucid and to find words for my insights. That is, in this second half of 2020, because of the heaviness in the atmosphere. No one can escape it. An astrological interpretation I could offer for this:

Currently, Saturn, Pluto and Mars are still giving space to unimaginably distressing energies that are influencing mankind and the developments on Earth. Considering the positions of these planets, it is advisable to be (even) more conscious in life than in the past (See blog 31 and 32).

Let’s try to imagine what will come next, when 2021 begins. Saturn and Jupiter will (finally) have left the sign of Capricorn and entered the sign of Aquarius. This will make it easier to respect each other and be open to new, positive developments.

Try this by turning inwards – and not giving in to negative trends in mass consciousness. In this way you can keep (or get) in touch with the deeper layers of your personal existence. I concluded the previous blog with a reference to the planet Neptune which can help with this.

Neptune has been travelling through its own sign of Pisces since 2012 and this will continue until 2026. This is a long period of time, during which it will be easier to make contact with that large field of consciousness for which many names exist. Names that vary from those for a personified God to very abstract names. But what is most important here is not the name of this field, but the experience of it. Your eyes cannot see the oneness, but you can ‘perceive’ or ‘experience’ it.

Picture Wim

There are two ways to look at ‘unity consciousness’.
In the first place, I think of mystics and others who once had a spiritual peak experience – so profound that it fundamentally changed their lives.

Secondly, it could be a space of consciousness for you, an experience of oneness to reach out to. Even if you are not that far yet, it is more than worthwhile to consider it as your foreland, a level to align with.

Another way to familiarize yourself with unity consciousness is to use your imagination to create a platform that you experience as ‘your oneness consciousness’. Do it in such a way that you experience joy and compassion for many others … from that platform you can look with more distance at what is happening on Earth, and thus also at what is happening in your environment.

This is especially effective when – in meditation or in prayer – you become aware of that field of unity. As soon as you enter there and sense what you are perceiving, you’ve taken the first step needed to experience that specific energy. It can take you further along your path. Your mind becomes calmer and feelings of love, gratitude and joy present themselves – and let’s not forget the added benefit of strengthening your immune system!

You may happen to make contact with the oneness consciousness – even if only a hint of it – and to experience which panoramas open up on what the future might bring. At the same time, you could tap into sources that provide you with the insights and energy that prepare you for that new world, so that you may undertake actions that resonate with your personal energy.

There is something that fills me with hope, namely that this is already happening: after this year’s events, so many people have been ‘waking up’. Large numbers of men and women are making different choices to reshape their lives — or they create something, an initiative, that is completely novel. While this may seem to occur independently, there are always personal processes underpinning these projects.

In everyday practice, unity consciousness turns out to be a point of reference. Over and over again, you realize that all people are essentially connected at the level of the quantum field, or of the ‘psychic internet’. The fact that Neptune is travelling through its own sign for a longer period of time certainly provides support in this matter.

33. Eenheidsbewustzijn

Zoals ik schreef in de laatste blogs, leven we in donkere tijden, waarbij het de kunst is ‘het hoofd koel en het hart warm te houden’. Openstaan voor eenheidsbewustzijn kan daarbij helpen. Als dat je lukt, kun je overeind blijven en hoef je niet door elk dreigend briesje te worden weggeblazen.

Ook voor mij is het nu moeilijker helder te denken, helder te voelen en woorden te vinden voor inzichten. Dat komt, in dit tweede halfjaar van 2020, door de zwaarte in de lucht. Niemand kan zich daaraan onttrekken . Een astrologische duiding:

Momenteel geven Saturnus, Pluto en Mars nog ruimte aan onwaarschijnlijk navrante energieën, die de mensheid en de ontwikkelingen op aarde beïnvloeden. Gezien de standen van deze planeten is het aanbevelenswaardig (nog) bewuster in het leven te staan dan in het verleden. (Zie blog 31 en 32.)

Stel je in op wat er hierna gaat komen, om te beginnen in 2021. De planeten Saturnus en Jupiter zullen dan (eindelijk) het teken Steenbok verlaten hebben en het teken Waterman (Aquarius) zijn binnengegaan. Dat zal maken dat het makkelijker wordt elkaar te respecteren en open te staan voor nieuwe, positieve ontwikkelingen.

Tracht daarop te anticiperen, door je naar binnen te richten (en door niet toe te geven aan negatieve trends in het massabewustzijn). Zo kun je voeling houden of krijgen met de diepere lagen van je persoonlijke bestaan. Het vorige blog besloot ik met een verwijzing naar de planeet Neptunus, die daarbij kan helpen.

Neptunus doorloopt het eigen teken Vissen vanaf 2012 tot in 2026. Dit is een lange periode, waarin het beter mogelijk wordt contact te maken met dat grote bewustzijnsveld waarvoor vele namen bestaan. Namen die variëren van die voor een persoonlijke god, tot zeer abstracte benamingen. Het bijzondere is dat het niet gaat om de naam, maar om de beleving ervan. Je ogen kunnen het niet zien, maar je kunt het wel ‘percipiëren’ of ‘ervaren’.

Foto Wim

Op twee manieren kun je naar ‘eenheidsbewustzijn’ kijken.
In de eerste plaats komt het beeld bij mij op van mystici en anderen die een spirituele piekervaring hebben beleefd, zó ingrijpend, dat het hun leven fundamenteel veranderde.

In de tweede plaats kan het voor jou een ‘bewustzijnsruimte‘ betekenen, een beleving van eenheid om naar uit te reiken. Want ook al ben je zover nog niet, het is meer dan de moeite waard om het als je voorland te zien, een niveau om je aan op te trekken.

Een andere manier om er vertrouwd mee te raken is met je fantasie een platform te scheppen dat jij als ‘jouw eenheidsbewustzijn’ ervaart. Doe het zo dat je er vreugde aan beleeft en compassie voelt met velen … . Vanaf dat platform kun je met meer afstand kijken naar wat er op aarde gebeurt, en dus ook naar wat er om je heen gebeurt.

Dit gaat vooral lukken wanneer je je in meditatie of gebed focust op dat eenheidsveld en er zo voeling mee krijgt. Zodra je daar binnengaat en aftast wat je ervaart, zet je de stap die nodig is om de energie te ondergaan. Het kan je verder brengen op je pad. Als vanzelf kalmeert je geest en dienen zich gevoelens aan als liefde, dankbaarheid en vreugde … . (En het versterkt ook nog eens je immuunsysteem.)

Wanneer het je gegeven is contact met het eenheidsbewustzijn te leggen en – al is het maar een zweempje ervan – te ervaren, dan openen zich vergezichten op wat de toekomst zou kunnen brengen. En tegelijkertijd kun je bronnen aanboren die jou van de inzichten en de energie voorzien die je klaar maken voor die nieuwe wereld.

Er is  iets dat mij hoopvol stemt, namelijk dat dit al ruimschoots gebeurt: dat juist door de gebeurtenissen in dit jaar zoveel mensen ‘ontwaken’. Talrijke mannen en vrouwen maken andere keuzes om hun leven opnieuw vorm te geven. Of zij creëren iets, een initiatief, dat nieuw is in zijn soort. Dit gebeurt schijnbaar als vanzelf, maar toch liggen er steeds persoonlijke processen aan te grondslag.

In de praktijk van alledag, blijkt eenheidsbewustzijn een ijkpunt. Je realiseert je telkens weer dat alle mensen wezenlijk met elkaar verbonden zijn op het niveau van het kwantumveld, of van het ‘psychische internet’. Het feit dat Neptunus gedurende langere tijd in eigen teken staat is daarbij een steun in de rug.

32. (Eng.) Astrological Perspective II

Sometimes, in this day and age, you might think: how ‘strange’ and disturbed I feel, perhaps even unhappy. This is not only because of ‘Corona’, but also because we are on our way to unsuspected horizons. Astrological interpretations point the way.

The planetary positions of Pluto and Mars show an urgent call from the cosmos to live (even) more consciously. Let’s seize the opportunities that arise on Earth in these last few months of 2020. At the same time, let us be prepared for the enormous unrest we can expect, individually and collectively.

Astrologers are studying how the current constellations are affecting what is happening on our planet. They see tendencies that can develop for better or for worse. And they offer consciously-living people the tools with which they can anticipate what is to come, in order to better cope with it.

Heather Ensworth is such an astrologer. She also has an eye for the spiritual domain. I am borrowing my blog-theme from her video posted at the end of June, https://www.youtube.com/watch?v=ZWGE_ezCFCE&feature=youtu.be, in which she remarks a.o. the following.

Mars, the planet of readiness for action and use of force, runs from the end of June to the beginning of January 2021 (extremely long) through its own sign of Aries. This fact reinforces the manifestation of Mars characteristics, in the world and among people themselves.
Furthermore, from August 1 to January 6, 2021, Mars makes a square aspect with the planet Pluto. A square aspect (90°) stands for challenge and tension. This means that Pluto and Mars intensify each other’s action in this period.

Spiritually, Pluto is ‘the higher octave of Mars’. Pluto is the planet that stands for transformation, regeneration and reversal of values. Mars stands for ‘crisis in action’. Together they incite consciously-living people to reflect and introspect, to let go of old themes and structures, and to actually seize opportunities for renewal and transformation.

A positive effect of Mars in the sign of Aries is a willingness to take risks. However, negative effects become visible when people give in to impulsivity, reactivity, anger and -in the worst case- to aggression and violence. We’ll get to see the full spectrum of all these possible manifestations.

Picture Wim

Those who consciously deal with the effects of Pluto and Mars energies are the observers involved. They have an eye for the deceptiveness of the apparent and for the serious tendencies that take place underneath. They do this for the Earth and for society, because it is high time to change course. And also for themselves, so as not to become even gloomier about the situation, but to grow through it instead.

I notice that I myself am in the middle of this process. Even if I see with my mind what may be going on, it is a challenge to feel the depth of what is happening. As long as you are still in the process, you cannot imagine what the outcome will be. However, as soon as I realized that a completely new frame of experience could present itself – one which puts everything in a new light – I grew very happy.

One cannot help but accept what is happening. By accepting – and perhaps fathoming – quantum-thinking, we assume that all matter is ultimately energy. That is why it makes sense to contribute to generating a more positive energy field.

An increase of the frequencies, and of the coherence of the energies in ‘the quantum-field’, makes it possible for more compassion and harmony to be experienced and passed on. (See also Blog 26, Mind over Matter).
When you focus on love, compassion and harmony in your meditations or prayers, you contribute to raising those frequencies!

What is helpful at this time (2012-2026) is that the planet Neptune is running through its own sign of Pisces. Heather Ensworth devoted a video to this fact at the end of August: https://www.youtube.com/watch?v=7y5pNlbEJq0&feature=youtu.be. If we are open to it, Neptune makes us aware of the field of oneness and gives us perspective on deep wisdom and unconditional love.

And, says Heather Ensworth, make sure to handle it well! Don’t allow yourself to be tempted to escape and wander off, instead put your deeper wisdom into practice on the path you are taking at this moment and in this period. There is always another challenge awaiting you.

Reservation 1: astrologically there is of course much more to tell about the present time.

Reservation 2: it depends on your birth chart how and to what extent the aspects mentioned affect you personally.

Remark 3: if you are watching one of the Heather Ensworth videos, click on the square, the leftmost icon at the bottom right, to simultaneously see the spoken words on the screen.