45. De Aarde in transitie

De aard van de Aarde verandert. Wij kunnen daaraan meewerken, óf er tegen ingaan. Meewerken betekent openstaan voor de onmiskenbare tekenen die wijzen op een ingrijpende verandering, een transitie.

We leven in een bijzondere tijd, dat we dit mogen meemaken …  Ik wees er meermalen op dat er ‘nieuwe energieën naar de aarde komen’. Maar hoezo dan? Er zijn geïnspireerde wetenschappers die deze ‘instroom’ hebben ontdekt. Een van hen is Rory Duff.

Hij registreert dat de energieën op Aarde toenemen. Dat komt, zegt hij, omdat de magnetische velden rondom de Aarde in kracht afnemen. Met als gevolg dat de Aarde – en wij – meer worden blootgesteld aan energetische, mogelijk positieve instraling van zon en kosmos. Dat is volgens Duff geen toeval, want volgens meerdere bronnen verkeren we in een langdurige periode van transitie (zie ook blog 42. Het grotere perspectief).

Rory Duff is een Britse geoloog, die al sinds jaren – samen met vele assistenten – in kaart brengt waar welke types energielijnen (leylijnen) en energie-netwerken kunnen worden waargenomen, in Engeland en elders op de wereld. Ook registreert hij de kracht van de snijpunten in die netwerken.

Er zijn meerdere types leylijnen, grofweg ingedeeld in vijf categorieën. Type-1 lijnen hebben een beperkte energetische uitstraling, vergeleken met de type-5 lijnen, die buitengewoon breed, diep en krachtig zijn. Die type-5 lijnen, waarvan er zes zijn in totaal, hebben de bijzondere belangstelling van Duff.

Waarom? Omdat op de snijpunten van deze zes lijnen, op vier cruciale momenten in het jaar, een bijzondere verandering van hun energieën voelbaar en merkbaar is. De waargenomen harmonie houdt na elk moment langer aan, totdat die harmonie permanent wordt en een bijzondere impact zal hebben op de gehele Aarde. Lees verder, want ik probeer het uit te leggen.

Wim Ridder: Planeet Aarde, Gedaante nr. 7

Eerst iets over de waarnemingen. Dat gebeurt door sensitieve mensen die een wichelroede kunnen hanteren. Geënthousiasmeerd en geïnstrueerd door Rory Duff, zijn zij gespitst op wat voelbaar is aan subtiele energieën en frequenties in de bovenste aardlagen. Als beginnende geoloog had Duff tientallen jaren eerder al kennisgemaakt met de wichelroede-methode voor onderzoek van aardlagen.

De zes type-5 leylijnen noemt Rory Duff ‘Drakenlijnen’ (in het Engels: ‘Emperor Dragon Lines’). Zij omvatten – elk cirkelvormig – de hele Aarde. Rond 2012 heeft hij er drie ontdekt, in 2017 een vierde, en in 2018/2019 de laatste twee.
De lijnen blijken qua breedte en diepte in kracht toe te nemen. Op bepaalde plekken snijden zij elkaar: op snijpunten. Er zijn 20 van die snijpunten of krachtplaatsen, waarvan zeven op land. Een ervan ligt in Zuid-Spanje, de plek waar Duff de meeste waarnemingen heeft gedaan.

Jaren geleden begon hij met groepsmeditaties op die plek, speciaal rond de dag- en nachteveningen en de zonnewendes in zomer en winter, om deelnemers de bijzondere energieën op die plek te laten ervaren.
En wat ondervonden de deelnemers? Op die momenten bleek de energie op de plek toe te nemen, omdat de frequenties van de lijnen synchroon werden: gelijk gingen lopen. De energie werd/wordt ervaren als puur en verfijnd en de deelnemers voelden/voelen zich ‘opgeheven’.

Aanvankelijk, 10 jaar geleden, duurde die bijzondere vibratie maar een halve dag. Maar, sinds 2012, — elke keer is Rory Duff met steeds grotere groepen op genoemde tijdstippen aan het mediteren — wordt de periode dat de energieën synchroon lopen langer. (Dit alles is uiteraard veel ingewikkelder dan dat ik het hier opschrijf.)

Het samenvallen van de frequenties begint op de dag voorafgaande aan 21 maart, 23 juni, 23 september of 21 december en houdt inmiddels een aantal dagen aan. In januari 2022 was dat nog 14 dagen, in februari 2023 is het al 27 dagen.
Als je verder doorrekent (extrapoleert), zegt Duff, dan kan het in december 2024 zover zijn dat de synchroniciteit aanwezig blijft tot het volgende tijdstip. Waarmee het verschijnsel continu, permanent zal worden.

Rory Duff veronderstelt verder dat die toenemende harmonie in energie zich via de leylijnen-netwerken over de Aarde zal verspreiden. Hij is ervan overtuigd dat dit verschijnsel een diepere boodschap in zich draagt. De transitie van de Aarde kan helpen bij de transitie van de mensheid naar een nieuw tijdperk.

Bekijk voor meer informatie de gesprekken van astrologe Heather Ensworth met Rory Duff: https://www.youtube.com/watch?v=Z93sCzjGblQ en https://www.youtube.com/watch?v=uNirK0UN.
Of lees zijn gids ‘A Guide to Leylines, Earth Energies, Nodes & Large Vortexes’, 2nd Edition, of lees een van zijn andere boeken. Het werk van Rory Duff is niet vertaald in het Nederlands.